Skip to content

【香港仔/鴨脷洲/黃竹坑迷你倉】1分鐘揀迷你倉指南

港島南區的香港仔、鴨脷洲和黃竹坑因其優越的地理位置而成為發展商的熱門地點,其中海怡半島、置富花園和貝沙灣尤為引人注目。在政府的支持下,這三個地區逐漸轉變為兼具工作、居住、創意和休閒娛樂的理想區域。隨著區域的迅速發展,額外儲存空間的需求日益增加,許多人選擇租用迷你倉。本文將簡要介紹香港仔、鴨脷洲和黃竹坑的迷你倉設施。

香港仔-鴨脷洲-黃竹坑-迷你倉-上門儲存服務

南港島線開通之後,提供一個更加便利的出行模式到香港仔迷你倉、鴨脷洲迷你倉及黃竹坑迷你倉。

  • 環境質素:在租用前可先預約參觀迷你倉,在參觀時可多加留意倉內有否溫度控制、燈光照明、防蟲措施,可避免日後儲存的物品發生損害。
  • 開放時間限制:一些迷你倉會因工廠大廈的管理要求,未能提供24小時存取服務。
  • 安全規格:該區有許多迷你倉為小本經營模式,部分缺乏合規格的進出智能保安系統,租戶亦應多加留意迷你倉的環境是否符合消防條例。
  • 供應數量:位置方便會使香港仔迷你倉、鴨脷洲迷你倉及黃竹坑迷你倉迷你倉使用率高,熱門細倉呎數( 8 – 12 呎)可能需要較長時候輪候。
  • 客戶服務:在查詢迷你倉詳情可留意客服團隊回應問題的細心程度,以確保日後溝通順暢
  • 運輸質素:部分連鎖式迷你倉公司提供上門搬運服務,可先向客服了解運輸程序,確保物品的安全

早前有迷你倉曾發生大火意外,導致大量租戶損失慘重;更有部分迷你倉因無法負擔昂貴的裝修費而選擇結業,要求租戶短時間搬走全部東西。所以簽租約前,可多加比較不同公司,揀選有信心的迷你倉。

香港仔迷你倉、鴨脷洲迷你倉及黃竹坑迷你倉平均月費由 $1119起*,常見最低消費為連續租用三個月,部分迷你倉更提供優惠作青睞。坊間最常見的有預繳月費優惠,例如新客戶一次性簽半年合約可以享有首月免費的優惠。可視乎自己需要而決定合約長短。

*最新價錢和優惠詳情可到各大迷你倉網頁參考或致電查詢。


獲得<<全港迷你倉價錢比較>> 比較租金簡單又輕鬆


上門迷你倉服務是一種相對新穎的儲存方案,特別適合那些需要暫時存放物品,但又不想花費時間和精力去往返迷你倉的人。相較於傳統的迷你倉,上門迷你倉的服務更加便利和靈活。

香港仔迷你倉/鴨脷洲迷你倉/黃竹坑迷你倉平均12呎倉月費由 $1119起*,而 Spacebox隨存屋 有專人免費報價上門迷你倉月費只由$499起,幫你慳錢慳時間。

Spacebox隨存屋上門迷你倉 / 儲存服務全程有專人運送

Spacebox隨存屋 上門迷你倉會派遣專人上門取件,並將物品運輸至倉庫中。客戶可以在網上或手機應用程式預約收件和取件時間。倉庫一般配備了安全系統,例如閉路電視和防火設備,以保證物品的安全。

當客戶需要取回存放的物品時,只需再次預約上門送遞時間,專人就會將物品運送到客戶指定的地點。這種上門迷你倉服務省去了客戶往返迷你倉的時間和精力,讓你更加輕鬆和方便地使用儲存服務。

另外,很多迷你倉客戶也會關心物品的安全保障,在保障方面,一般迷你倉公司可能沒有為租戶提供額外保障,但是Spacebox隨存屋 服務會為每件儲存物品提供額外的HK$1,000保障,為客戶減卻煩惱。

除了上門取存服務,一些上門迷你倉服務提供商還提供其他增值服務,例如箱子或包裝材料租用、物品保險和文件掃描等。這些服務可以更好地滿足客戶的不同需求。

總括而言,Spacebox隨存屋 上門迷你倉 / 儲存服務是一種便利、靈活和安全的儲存方案,讓客戶可以輕鬆地儲存物品,有效地節省時間和精力。


獲得<<全港迷你倉價錢比較>> 比較租金簡單又輕鬆  


*以上香港仔迷你倉/鴨脷洲迷你倉/黃竹坑迷你倉平均尺價以抽樣調查方式取得
*以上香港仔迷你倉/鴨脷洲迷你倉/黃竹坑迷你倉平均尺價並不反映該區及該迷你倉之絕對價格
*香港仔迷你倉/鴨脷洲迷你倉/黃竹坑迷你倉價格可能因優惠及配套而有所變動
*所有香港仔迷你倉/鴨脷洲迷你倉/黃竹坑迷你倉價格可能隨時變更
*所有香港仔迷你倉/鴨脷洲迷你倉/黃竹坑迷你倉價格以迷你倉本身之標示為準

了解更多:迷你倉 上門迷你倉 上門迷你箱