Skip to content

【廚餘回收2024】廚餘換日用品?一文看清綠在區區廚餘回收計劃

里數換機票就聽得多,廚餘換日用品又試過未?!廚餘呢個字大家都唔會陌生,近十年嚟政府同其他環保團體都積極推廣廚餘回收再用。由最初教大家要惜食、利用屋企廚餘發酵作肥料用途,去到回收商業廚餘。最近政府透過綠在區區計劃,喺全港114個地點設立嘅廚餘回收機唔知大家又知幾多呢?

廚餘係指所有喺製作食物、分發、貯存同預備膳食,或者用餐過程中產生嘅棄置物。當中包括生同熟嘅食物,以及可食用同不可食用部份。

廚餘現時佔香港固體廢物近30%,係最大嘅垃圾種類,每日棄置量近3,000公噸。將廚餘棄置喺堆填區,除咗佔用咗寶貴嘅堆填空間,同時亦浪費咗廚餘當中有用嘅有機物質。廚餘回收正正可以利用到廚餘,又可以減少垃圾量嘅有效方法。

  • 第一步:分類

圖片來源:香港減廢網站

廚餘喺進行回收前,同回收其他物品一樣都要先進行分類及處理。

可回收廚餘:生、熟、吃剩或變壞的食物(肉類、海產類、蔬果、穀物,其他如茶葉、咖啡渣、湯渣、中藥渣、蛋殻、甜品、麵包及寵物食品等)

不可回收廚餘:非廚餘物質、過硬/過大,以及過多水份食物

  • 第二步:妥善貯存

廚餘分類好後,先用篩先隔走多餘水份,後將廚餘放入可重用器皿妥善貯存,如防漏玻璃餐盒等。咁就可以方便帶去智能廚餘機作回收啦!

  • 第三步:利用智能廚餘機進行回收

圖片來源: 政府新聞網

  1. 先下載「綠綠賞」應用程式
  2. 掃描「綠綠賞」中嘅回收二維碼
  3. 廚餘回收機頂門打開後,可以將廚餘放入機內。當廚餘量達100克後,機頂門會喺約20秒後自動閂門。
  4. 回收完成後,積分就會自動儲入「綠綠賞」戶口中
  • 第四步:綠綠賞儲分換日用品

圖片來源:香港減廢網站

廚餘回收每日可以得到50積分,儲夠積分後可以喺指定公共屋邨禮品兌換機/任何一個「綠在區區」回收點,用積分兌換日用品或者食物,如廚房紙、粉麵、鹽、米及芥花籽油等。政府最近透過綠在區區計劃,喺全港114個地點設立廚餘回變收機,供市民自發作廚餘回收。

廚餘回收會運往O.Park – 香港首個有機資源回收中心,現時O.Park每日可處理200公噸廚餘。

  1. 利用厭氧分解技術將廚餘轉化成生物氣,供O.Park作發電用
  2. 過程中產生嘅殘餘物則可轉化為堆肥用副產品

智能廚餘機分別設置喺港九新界114個公共屋邨及部份私人住宅樓宇,而另外亦喺「綠在深水埗」同「綠在東區」都有設置公眾智能廚餘回收機。想更加清楚知道邊個地點最近自己,就可以參考一下「回收互動地圖」!

廚餘回收對部份人黎講可能都仲係件陌生事。最初做嘅時候都可能會覺得麻煩,日常生活已經好多瑣碎事要處理,仲要每日做廚餘分類,再落街回收?

想慳時間但又想環保啲嘅你,可以考慮入手一部家用廚餘機!想知更多關於家用廚餘機,不妨睇下上一篇文章!唔知大家有冇諗過要喺垃圾徵費實施前,做一次大型執屋行動呢?因為垃圾徵費入面,所有大型垃圾都要貼上一個$11嘅標籤,而小型垃圾價錢則根據膠袋大細而定。喺執屋期間,實會有心大心細嘅時候,暫時決定唔到物品去留?不妨利用「上門儲存倉」,將心愛物品暫時住倉,咁就一舉兩得啦!

「上門儲存服務」有唔同類型嘅箱可以揀,例如:標準儲存箱、特大儲存箱、掛衣箱,可以根據個人需要去選擇。而價錢方面,簽6個月儲存箱計劃,每月最低消費只係$180起,抵過租傳統迷你倉好多。